Stagii de instruire practică a elevilor din cadrul liceului nostru, desfășurate în colaborare cu partenerul de practică S.C. CASA NOASTRĂ S.R.L.

În cadrul parteneriatului de practică dintre Liceul Tehnologic Nr.1 și agentul economic S.C. CASA NOASTRĂ S.R.L., elevii de la învățământul dual, calificarea Operator la mașini cu comandă numerică, continuă să își desfășoare instruirea practică conform contractului de practică.

Operatorul la mașini cu comandă numerică asigură absolventului capacitatea de a executa repere de complexitate medie, prin utilizarea, programarea și deservirea specifică a mașinilor-unelte cu comandă numerică. Activitatea implică atât primirea și transmiterea de informații de specialitate, realizarea pieselor finite care să se încadreze în parametrii de calitate prevăzuți, cât și lucrul în echipă, respectarea normelor de prevenire a riscurilor profesionale privind sănătatea și securitatea muncii, a regulilor de protecția mediului și modul de acționare pentru situații de urgență.

De asemenea, ai putea dori...