COLEGIUL TEHNIC BALȘ Blog

În cadrul proiectului co-finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 ”Creșterea calității procesului educațional”, lider de parteneriat Liceul Tehnologic Nr.1 Balș; Contract nr. P.O.C.U./633/6/14/133000, conform activităților din  cadrul proiectului, elevii clasei a XII-a a A, calificarea profesională ”Tehnician în gastronomie”, au desfășurat stagii de practică  la S.C. RESTAURANT BACOLUX S.R.L. Craiova, unde și-au format priceperi și deprinderi  practice specifice domeniului.

În cadrul proiectului co-finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 ”Creșterea calității procesului educațional”, lider de parteneriat Liceul Tehnologic Nr.1 Balș; Contract nr. P.O.C.U./633/6/14/133000, conform activităților din cadrul proiectului, elevii clasei a XII-a a A, calificarea profesională ”Tehnician în gastronomie”, au desfășurat stagii de practică la S.C. RESTAURANT BACOLUX S.R.L. Craiova, unde și-au format priceperi și deprinderi practice specifice domeniului.

Înscrieri în vederea selecției grupului țintă de elevi care vor lua parte la mobilitatea nr.4  din cadrul proiectului de parteneriat strategic în domeniul școlar ca parte a  programului Erasmus +, Traditions without frontiers-Journey around Regional Cultures

Înscrieri în vederea selecției grupului țintă de elevi care vor lua parte la mobilitatea nr.4  din cadrul proiectului de parteneriat strategic în domeniul școlar ca parte a  programului Erasmus +, Traditions without frontiers-Journey around Regional Cultures

        Liceul Tehnologic Nr.1 Balș, demarează înscrierile în vederea selecției grupului țintă de elevi care vor lua parte la mobilitatea nr.4  din cadrul proiectului de parteneriat strategic în domeniul școlar ca...