COLEGIUL TEHNIC BALȘ Blog

COMPETITIVITATE, ÎNVĂȚARE DIGITALIZATĂ ȘI TEHNOLOGIE ULTRAMODERNĂ LA LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 , BALȘ

COMPETITIVITATE, ÎNVĂȚARE DIGITALIZATĂ ȘI TEHNOLOGIE ULTRAMODERNĂ LA LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 , BALȘ

Elevii sunt prioritatea noastră! În cadrul programului operațional ”Competitivitate”, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.3.3 ( Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii T.I.C. sistemice în...

Stagii de instruire practică a elevilor din cadrul liceului nostru, desfășurate în colaborare cu partenerul de practică S.C. CASA NOASTRĂ S.R.L.

În cadrul parteneriatului de practică dintre Liceul Tehnologic Nr.1 și agentul economic S.C. CASA NOASTRĂ S.R.L., elevii de la învățământul dual, calificarea Operator la mașini cu comandă numerică, continuă să își desfășoare instruirea practică...

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ COD PO-96.17

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ COD PO-96.17

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ COD PO-96.17 SELECŢIA ELEVILOR DIN GRUPUL ŢINTĂ ŞI A PROFESORILOR ÎNSOŢITORI, PARTICIPANŢI LA MOBILITATEA DIN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+ “NE INSTRUIM AZI PENTRU MÂINE ÎN ECONOMIE ŞI GASTRONOMIE” NR. DE REFERINŢĂ 2022-1-R 001-K A...