Autor: Liceul Tehnologic Nr.1 Balș

Stagii de instruire practică a elevilor din cadrul liceului nostru, desfășurate în colaborare cu partenerul de practică S.C. CASA NOASTRĂ S.R.L.

În cadrul parteneriatului de practică dintre Liceul Tehnologic Nr.1 și agentul economic S.C. CASA NOASTRĂ S.R.L., elevii de la învățământul dual, calificarea Operator la mașini cu comandă numerică, continuă să își desfășoare instruirea practică...

În cadrul proiectului co-finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 ”Creșterea calității procesului educațional”, lider de parteneriat Liceul Tehnologic Nr.1 Balș; Contract nr. P.O.C.U./633/6/14/133000, conform activităților din  cadrul proiectului, elevii clasei a XII-a a A, calificarea profesională ”Tehnician în gastronomie”, au desfășurat stagii de practică  la S.C. RESTAURANT BACOLUX S.R.L. Craiova, unde și-au format priceperi și deprinderi  practice specifice domeniului.

În cadrul proiectului co-finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 ”Creșterea calității procesului educațional”, lider de parteneriat Liceul Tehnologic Nr.1 Balș; Contract nr. P.O.C.U./633/6/14/133000, conform activităților din cadrul proiectului, elevii clasei a XII-a a A, calificarea profesională ”Tehnician în gastronomie”, au desfășurat stagii de practică la S.C. RESTAURANT BACOLUX S.R.L. Craiova, unde și-au format priceperi și deprinderi practice specifice domeniului.