Autor: Liceul Tehnologic Nr.1 Balș

În cadrul proiectului co-finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 ”Creșterea calității procesului educațional”, lider de parteneriat Liceul Tehnologic Nr.1 Balș; Contract nr. P.O.C.U./633/6/14/133000, conform activităților din  cadrul proiectului, elevii clasei a XII-a a A, calificarea profesională ”Tehnician în gastronomie”, au desfășurat stagii de practică  la S.C. RESTAURANT BACOLUX S.R.L. Craiova, unde și-au format priceperi și deprinderi  practice specifice domeniului.

În cadrul proiectului co-finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 ”Creșterea calității procesului educațional”, lider de parteneriat Liceul Tehnologic Nr.1 Balș; Contract nr. P.O.C.U./633/6/14/133000, conform activităților din cadrul proiectului, elevii clasei a XII-a a A, calificarea profesională ”Tehnician în gastronomie”, au desfășurat stagii de practică la S.C. RESTAURANT BACOLUX S.R.L. Craiova, unde și-au format priceperi și deprinderi practice specifice domeniului.