44 de ani de traditie

Înființat la 6 iulie 1971, colegiul nostru și-a adaptat continuu oferta educațională la cerințele pieței forței de muncă, propunând noi specializări, accentuând caracterul formativ de educație printr-o temeinică pregătire teoretică și practică a tinerilor care ne trec pragul și încercând mereu formarea acestora, atât prin metode tradiționale consacrate, cât și prin metode noi, adecvate învățământului actual, cu deschidere spre viitor. Permanenta racordare la exigențele și cerințele pieței și seriozitatea cu care este abordat procesul instructiv-educativ la nivelul colegiului sunt posibile datorită unei valide și complexe baze materiale, dar mai ales corpului profesoral format din specialiști competenți, dascăli care s-au aplecat cu răbdare și dăruire asupra formării fiecărui copil, desfășurând activitatea educațională într-un parteneriat elev-profesor.

Colegiul Tehnic Balș este o instituție de învățământ cunoscută la nivelul județului și la nivel național, fiind o școală cu tradiție în peisajul învățământului oltean și cu rezonanță în domeniul tehnologic.

Ca instituție furnizoare de educație, ca școală aflată în plină ascensiune, avem dorința de a ne ridica la standardele învățământului european, pentru a le oferi elevilor noștri o pregătire pe măsura așteptărilor sociale și academice.

Aflat în plină dezvoltare și ascensiune, onorându-și tradiția în pregătirea generală și profesională, Colegiul Tehnic Balș oferă elevilor oportunități diverse și eficiente de educație, șanse egale de a ocupa locuri de muncă, printr-un învățământ de înaltă calitate.

De asemenea, ai putea dori...