Categorie: Activitati educationale

Activități desfășurate în cadrul proiectului ERASMUS + ,,Ne instruim azi pentru mâine în economie și gastronomie”, nr. de referință 2022-1-RO01-KA122-VET-000079412

Un grup de 21 elevi din cadrul Liceului Tehnologic Nr.1 Balș, județul Olt, de la calificările ,,Tehnician în activități economice” și ,,Tehnician în gastronomie”, însoțiți de 3 cadre didactice: Stroie Manuela-Doina, Buică Adriana și...

În cadrul proiectului co-finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 ”Creșterea calității procesului educațional”, lider de parteneriat Liceul Tehnologic Nr.1 Balș; Contract nr. P.O.C.U./633/6/14/133000, conform activităților din  cadrul proiectului, elevii clasei a XII-a a A, calificarea profesională ”Tehnician în gastronomie”, au desfășurat stagii de practică  la S.C. RESTAURANT BACOLUX S.R.L. Craiova, unde și-au format priceperi și deprinderi  practice specifice domeniului.

În cadrul proiectului co-finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 ”Creșterea calității procesului educațional”, lider de parteneriat Liceul Tehnologic Nr.1 Balș; Contract nr. P.O.C.U./633/6/14/133000, conform activităților din cadrul proiectului, elevii clasei a XII-a a A, calificarea profesională ”Tehnician în gastronomie”, au desfășurat stagii de practică la S.C. RESTAURANT BACOLUX S.R.L. Craiova, unde și-au format priceperi și deprinderi practice specifice domeniului.