Organizare concurs tutore firma exercițiu 3.11.2021

Anunț

Bibliografie

         Liceul Tehnologic nr 1 Balş. cu sediul în oraşul Balş, str. N Bălcescu nr. 213,
județul Olt, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de:
tutore firmă de exerciţiu – 13 posturi, din proiectul POCU/633/6/14/133000
„Creşterea calității procesului educațional”, pe perioadă determinată, conform H G. nr.
286/23.03.2011.
         Concursul se va desfăşura astfel:
proba scrisă în data de 03.11.2021, ora 14.00
proba interviu în data de 05.11.2021, ora 14.30.
        Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele
condiții:
studii: medii/superioare (3-5 ani)
vechime: 0 ani
       Competenţe:
bun organizator,
prezentarea rezultatelor,
abilități interpersonale,
planificare,
gândire analitică şi strategică,
capacitate de sinteză.
       Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de
10 zile
lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a,
la sediul Liceului Tehnologic nr. 1, Balş
       Relaţii suplimentare: la sediul Liceului Tehnologic nr. 1 Bals, persoană de
contact: Stroie Manuela-Doina, telefon 0721.267.275.

De asemenea, ai putea dori...